Masterlock cijfer slot. Voorzien van 5 wisselbare codes.
Alleen voor VASTE gebruikers. p/st 49,00
Gebruikt a 17,50